Wyjazdy integracyjne – Piąty Warsztat


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji uprzejmie składają wyrazy wdzięczności ze strony Departamentu Rozwoju za czas poświęcony na pomoc – podpisano: Gerard Roszkowski, Ziemowit Leszczyk, Jarosław Jagła i Chrystian Rzepecki

 • Prace urządzeniowo-rolne a wielofunkcyjny rozwój obszarów problemowych rolnictwa na przykładzie obiektu „Gorajce” (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne terenowe)
 • Ogólnopolski Kongres Kierowników branży motoryzacyjnej Eventy Integracyjne w Krakowie
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Studencko-Doktorancka Praktyczne Warsztaty biznesowe team building – W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego
 • XXI Sesję Naukową SMKN PTTŻ „Żywność od A do Z”
 • Medyczne, socjologiczne a także psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych
 • XIII Międzynarodowej Konferencji Diagnostyczno-Szkoleniowej „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”
 • Pius XII a wojna
 • XIX Konferencja Eksperymentalno-technologiczna „B G L 2015 Budownictwo – Geosyntetyki – Logistyka” oraz Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne szkoleniowe „Zastosowania geosyntetyków w obiektach inżynierskich”
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building „Akademia Neurologii Wieku Rozwojowego”
 • III Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Publicystyczne dla docentów w dyscyplinie Inżynieria automatycznego montażu
 • VII Międzynarodowa Szkolenie menedżerskie team building Logistyki Stosowanej „Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka”
 • Soplicowo – rocznicowo. Konferencja międzynarodowa w 180. rocznicę pierwszego wydania Pana Tadeusza
 • III Konferencja „IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY ABSOLWENT”, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS, w ramach realizowanych projektów „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”, „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechanika oraz Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”, „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka a także Robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej” – zorganizowane przez Kierowników projektów
 • XII Konferencja z formalnego harmonogramu Sukces w Zarządzaniu Kadrami, Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia”
 • Comments are closed.