Nagrodzone szkolenia HR

 • Farmal2Biznes – implementacja elektronicznego modelu procesów biznesowych
 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”;
 • Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w nowoczesnych materiałach i procedurach (FUNANO) – szkolenia z przywództwa
 • Informatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy efektywności działania firmy – warsztaty firmowe i praktyczne szkolenia z delegowania
 • Instytut OZE gwarantem dynamizacji świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii – szkolenia miekkie
 • Stażowe Szkolenia Z Zarządzania Projektami – warsztaty HR i dodatkowo szkolenia z obslugi klienta
 • Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkaniapl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych
 • cyfrowa platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia z asertywności
 • Kompleksowe zestawienie planów budynków mieszkalnych – warsztaty miekkie
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Kłodzkie” – warsztaty z zarządzania projektem
 • Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi sprzedażowe
 • Nowoczesny proces B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczemdo sukcesu firmy CeMBe – warsztaty z obslugi klienta
 • Optymalizator Fineocompl – wypracowanie internetowej platformy ratingu ubezpieczeń – warsztaty z delegowania
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Paszport do importu – plan rozwoju importu dla BGB – szkolenia zamkniete
 • PointFM – rodzinny portal skierowany dla kobiet, implementujący e-usługi z dziedziny ślubu, wesela, rodzicielstwa, kulinariów, dietetyki i antykoncepcji – warsztaty z konfliktów
 • Pozyskanie usług doradczych w zakresie harmonogramu intensyfikacji importu firmy Macsoft
 • Profit z importu – PPHU Profit – szkolenia pracownicze
 • Przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania procesu renowacji pokryć dachowych a następnie wdrożenie go na rynek przez firmę Werner Janikowo – szkolenia menedżerskie
 • Rozpoczęcie importu usług informatycznych przez TA Group
 • Rozszerzanie działalności edukacyjnej na rynki zagraniczne – warsztaty sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej poprzez stworzenie planu ekspansji importu – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania firmy INPOL-KRAK Sp z o o poprzez ekspansję na rynki europejskie
 • skok technologiczny firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia negocjacyjne
 • unowocześnienie mobilnego rynku usług turystycznych poprzez wdrożenie elektronicznego Portalu z Mechanizmem automatycznego Doboru Spersonalizowanej Oferty Turystycznej Mia Bassa Slesia
 • Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: sporządzenie procedury i jej wdrożenie – warsztaty pracownicze
 • Terapia przeciwnowotworowa oparta na wykorzystaniu modyfikowanego szczepu Salmonella
 • TRANSFER WIEDZY I procedury DO PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE POLSKI – treningi z przywództwa
 • Uruchomienie interaktywnego portalu edukacyjnego – szkolenia z komunikacji
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek „Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją – treningi z zarządzania projektem
 • WROTA EUROPY – kompleksowe usługi turystyki biznesowej dla – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie zarządzania – POT – 2009
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – warsztaty miekkie
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biozym na rynkach zagranicznych – szkolenia handlowe
 • zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty z komunikacji
 • Zasadnicza zmiana produkcji wyrobów cukierniczych poprzez zastosowanie urządzenia ServoForm – treningi sprzedażowe}
 • Comments are closed.