Ćwiczenia kreatywne – tezy do zaliczenia


Informujemy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się następujące zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa – „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie egzemplarzy z lat 1994-2010” i „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej”
  • zabawa słownikowa : „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” i „Motyw wampira i wilkołaka w kulturze europejskiej”
  • zabawa komunikacyjna – „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” oraz Gry Wytwarzane Dla Kierowników Projektów i „Obraz kobiety w polskim komiksie”
  • gra słownikowa – „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku” oraz „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej”
  • gra zespołowa – „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego” i „Mityczny aspekt kultury we wspólczesnej reklamie”
  • symulacja decyzyjna : „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego” oraz „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe”
  • symulacja komunikacyjna – „Metody propocji turystycznej regionu na modelu Roztocza Środkowego” oraz „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”
  • symulacja strategiczna – „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” oraz „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym”
  • zabawa strategiczna : „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie” i „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • Comments are closed.