Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr YHW/99 1 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Europejskiego Funduszu Spójności

Porządek debata podczas warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Przeładunek towarów
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brzeziński oraz kętrzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Magdalena Pachowicz Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „Ogród”, Elektromontaż Wrocław S.A., Leier – Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., Kostbet – Produkcja i Montaż Kostki Brukowej Płotów Betonowych Agata, W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , „TG INSTALACJE” Sp. z o.o., ALUPROF S.A., FIRMA REKLAMOWA SITOGRAF KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, INEA S.A., OPONEO.PL , STAYPOLAND Sp. z o.o., Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, LUKULLUS Spółka komandytowa, AGENCJA FINANSOWA Małgorzata Wnuk-Otłowska, TeknoAmerBlok Sp. z .o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.