Środki Unijne na kursy menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Program Strukturalny” do kolejnego etapu przechodzą następujące programy:

 • wypracowanie cyfrowej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – treningi z konfliktów
 • stworzenie komplementarnego zdalnego serwisu rodzinnego opartego o innowacyjne e-usługi – szkolenia z przywództwa
 • Warsztaty Dla Przedstawicieli Medycznych – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie pakietu e-usług „Wirtualny Specjalista” – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie portalu społecznościowego EcoFacepl – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie uniwersalnego systemu rezerwacji i rejestracji – treningi menedżerskie
 • PKWiU 316211 – warsztaty interpersonalne
 • zoptymalizowanie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – warsztaty firmowe
 • modyfikacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez uruchomienie programu B2B – warsztaty miekkie
 • optymalizacja współpracy poprzez stworzenie platformy informatycznej do wymiany zasobów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – warsztaty ze stresu
 • zaudytowanie materiałów niepalnych i ich uruchomienie w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – treningi sprzedażowe
 • – szkolenia ze stresu
 • – warsztaty z zarządzania czasem
 • Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz – treningi menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – szkolenia interpersonalne
 • cyfrowy model przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu – szkolenia menedżerskie
 • Comments are closed.