Oceny – szkolenia z innowacyjności – Training Institute

Lista dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w ramach grantów Holenderskiego Grantu Badawczego:

  • A4/N/PODLASKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek innowacyjnych w skali krajowej osłonek RTU wykorzystywanych do produkcji wędlin i serów., „SIBAR” SP Z O.O., Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Brainstorm – ma sprawdzone referecje.
  • 9/H/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii skanowania drewna przez P.P.H.U. PROFIL, P.P.H.U. „PROFIL” Dariusz Piech, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Avenhansen
  • –9/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek innowacyjnego produktu w postaci kompleksowego zespołu rozpryskowego przeznaczonego do stosowania w mokrych chłodniach kominowych i wentylatorowych. , DYNAMIKS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Training Partners
  • E4/D/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Poszerzenie oferty firmy Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej Roman Borczyk spółka jawna o innowacyjne usługi świadczone dla dzieci z dentofobią. , ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Avenhansen
  • G0/L/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, automatyczna reorganizacja nowatorskich rozwiązań celem wprowadzenia na rynek światowy innowacyjnej bezzałogowej platformy latającej, DRONY SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Integra Consulting
  • BB6/P/PODLASKIE-, Rozwój firmy poprzez zakup i ekonomizacja aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej., ASD SYSTEMS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • H8/G/MAŁOPOLSKIE-, Realizacja inwestycji w maszyny i urządzenia CNC mającej na celu skoordynowane uruchomienie na rynek nowych, innowacyjnych produktów dotychczas nieoferowanych. Produkty te to różnego rodzaje meble i blaty wykonane z wyjątkowo odpornego na zarysowania i czynniki zewnętrzne materiału. W oparciu o zakupione urządzenia będzie można precyzyjnie dobierać kształt tych blatów i mebli realizując wszystkie zaplanowane wzory., TOMASZ HASIK Firma Usługowo-Budowlana „PERFEKT” Tomasz Hasik, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • Comments are closed.