Symulacje z zarządzania – problematyka do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne dopuszcza się nizej wymienione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra kreatywna – „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” i „Chrześcijaństwo wschodnie na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i w Moskwie w literaturze podróżniczej (XVI-XVII w.)”
  • gra kreatywna : „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim” oraz „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  • symulacja decyzyjna – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)” i Produkcyjne Symulacje Szkoleniowe i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”
  • gra kreatywna – „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.” i „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a”
  • gra decyzyjna – „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” i „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
  • zabawa lingwistyczna – „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ” oraz „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na modelu ocenianych jednoaktówek Augusta Strindberga)”
  • zabawa edukacyjna – „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” i „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • zabawa decyzyjna – „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” oraz „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu”
  • zabawa edukacyjna – „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów” i „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na modelu dwunastu pierwszych tablic”
  • Comments are closed.