Informacja – test – Szkolenie Trenerskie

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia powinien stać się blog seminaryjny spotkania inspiracyjne ze współpracy

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna
 • Mobilny handlowiec
 • szkolenia z tworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracownikow
 • System ocen okresowych pracowników. jak tworzyć i wdrażać soop?


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • RYBNICKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY W RYBNIKU
 • FUNDACJA IMIENIA ZOFII I WŁADYSŁAWA POKUSÓW WSPIERANIA EDUKACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOBRO DZIECKA
 • „PIOTRKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU, PROMOCJI
 • STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ODDZIAŁ GDAŃSKI
 • STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI – CHEŁM
 • RÓWNI, CHOĆ RÓŻNI
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE
 • EVANGELIUM VITAE
 • NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH „DOBRZE URODZENI”
 • STOWARZYSZENIE PRZY SP 172 „UCZEŃ” IM. JANINY JASZCZYŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE WIEDZY OBYWATELSKIEJ
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • FUNDACJA DRACHMA
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU AUDIODESKRYPCJI KATARYNKA
 • Comments are closed.