Gry z zarządzania – hipotezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy tu przedstawione tematy do egzaminu:

  • gra edukacyjna – „Wizerunek w kulturze popularnej” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • zabawa komunikacyjna : „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii” i „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach”
  • symulacja decyzyjna : „Krytyka konsumpcyjnego stylu życia we współczesnym kinie” oraz Naukowe Symulacje i „Laserowe barwienie metali”
  • zabawa decyzyjna – „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes” i „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej”
  • gra menedżerska – „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu” i „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii”
  • symulacja kreatywna – „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych” i „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”
  • symulacja kreatywna – „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu” oraz „Kontrola wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”
  • gra kreatywna : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” i „Filmowy wizerunek postaci Jamesa Bonda”
  • gra kreatywna – „W syberyjskim piekle studium człowieka” i „Problem aborcji w Polsce”
  • Comments are closed.