W jaki sposób są oceniane zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju przedsiębiorstwa i firmy przyjmują zróżnicowane kryteria jeśli chodzi o ocenę zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają raczej na relacjach i sympatiach, niż na faktycznej weryfikacji umiejętności kogoś. Z kolei w innych przypadkach są stosowane zaawansowane narzędzia, których zadaniem jest zmierzenie dokładnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

Aktualnie rosnącą popularnością zaczynają się cieszyć różne narzędzia do weryfikowania kompetencji pracowniczych. Wykorzystuje się je zarówno przy zatrudnianiu nowych ludzi, aby sprawdzić czy będą dla firmy przydatni, ale oprócz tego przy okresowych ocenach swoich pracowników. Do takiej oceny w pierwszej kolejności się bierze umiejętności i wiedzę, lecz wraz zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Pośród sporej grupy oferowanych metod szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najbardziej skuteczną w tym względzie. Badania pokazują, że jej poziom skuteczności może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do jakiego wszystkie inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Co oczywiste trzeba ją właściwie zastosować, gdyż tylko wtedy całość będzie efektywna.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała jakiś czas temu dokładne wytyczne, jakie dotyczą przebiegu kompletnego procesu. Zwracają przy tym uwagę na parę istotnych kwestii, jakie należy mieć na uwadze przy wykonywaniu pracowniczych ocen, a pominięcie których może doprowadzić do niepoprawnych wyników.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tutaj właściwie wykonana analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana w taki sposób, aby umożliwić wyznaczenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to ogromnie ważny punkt, gdyż od tego zależeć będą późniejsze zadania, jakie pracownik dostanie do wykonania.

Ważne jest także zastosowanie wielu rozmaitych technik, za pomocą jakich da się dość wszechstronnie oceniać oraz badać kompetencje. Zrobiona analiza zawierać powinna przynajmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.

Comments are closed.