Gry menedżerskie – grupa mgr Szewczyk


Gry menedżerskie – lista na ćwiczenia:

 • Gry Edukacyjne
 • pomiar wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. C. Blach
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska on-going sieci Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
 • Himalaje – Karakorum
 • Symulacje menedżerskie , mgr A. Buballa
 • Niekochane góry
 • Ocena biznesowa stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyj
 • Ocena biznesowa zależności pomiędzy doborem form wsparcia a profilem uczestników, w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, na przykładzie projektów szkoleniowych konkursowych realizowanych w ramach Poddziałań menedżerskich i finansowych 6.1.1 i 8.1.1 PO KL, na Dolnym Śląsku
 • Rocznik statystyczny 1976 r.
 • Tragedie tatrzańskie
 • Zjawiska geologiczne na szlakach tatrzańskich
 • Turniej koszykówki dla uczniów klas VI o Puchar Dyrektora G2
 • Cała prawda o planecie Ksi – Janusz A. Zajdel (590)
 • Kamień i cierpienie – karol Schultz (961)
 • Majstersztyk – Philip K. Dick (1512)
 • Nikt nie woła – Józef Hen (2235)
 • Super umysł – Jak uczyć się trzy razy szybciej – Zbigniew Breśkiewicz (3194)
 • Oberon – Paolo Aresi (3502)
 • Tajemnica gołębia o dwóch pazurach – Alfred Hitchcock (4172)
 • Róża antarktydy – Janusz Cyran (4794)
 • Bowiem dotknęłam nieba – Mike Resnick (5440)
 • Twoje prawo do bogactwa – Czyli jak osiągnąć sukces – Colin P. Sisson (6539)
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień – Hanna Jakubowska (6592)
 • Gry menedżerskie , doc. B. Brzoza
 • Comments are closed.