Moderowane treningi HR

 • e-QUIZ portal edukacyjno-rozrywkowy umożliwiający on-linowy sprawdzian wiedzy za pomocą quizów, testów, konkursów, głosowań i zabaw
 • Foresight technologiczny intensyfikacji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Funkcjonowanie nano i makrocząsteczki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i procedurach (FUNANO) – warsztaty z kreatywności
 • innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA – warsztaty ze stresu i dodatkowo szkolenia firmowe
 • nowoczesne usługi informacyjne w branży budowlanej – szkolenia z asertywności
 • KonferencjeZ Zarządzania Czasem – szkolenia sprzedażowe i weekendowe szkolenia handlowe
 • Intergracja PW DELTA i partnerów poprzez uruchomienie systemów B2B
 • cyfrowa struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia biznesowe
 • Komponentowa struktura obliczeń konstrukcyjnych – treningi zamkniete
 • Koncepcja projektowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Lajt Maszyna – e-usługa do kreowania mobilnych stron WWW – szkolenia z przywództwa
 • Multimedialne kursy osystemowania oraz technik komputerowych przez Internet
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi sprzedażowe
 • Nowoczesne centrum kształcenia językowego – szkolenia handlowe
 • Optymalizacja procesów biznesowych między Astra Logistyka Sp z oo i jej partnerami poprzez proces informatyczny B2B – warsztaty ze stresu
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami mobilnymi
 • Plan rozwoju eksportu narzędziem ekspansji spółki Laminex Sp z oo na rynki zagraniczne – treningi biznesowe
 • Pora na Francję, czyli kolejny kierunek rozwoju importu firmy Dremex sp z oo – krok pierwszy wypracowanie planu – warsztaty z komunikacji
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego szansą na szybki progres przedsiębiorstwa Eureka Sp oo
 • projekt Międzynarodowe projekty Doktoranckie – procesy realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) – warsztaty z zarządzania projektem
 • Prototyp systemu uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi dla stacji paliw – warsztaty z obslugi klienta
 • Recykling odpadów PET w modernizacyjne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów – szkolenia HR
 • rozwój artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • rozwój działalności importowej poprzez pozyskanie planu ekspansji importu – szkolenia sprzedażowe
 • w wyniku nawiązania nowych wartościowych kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez opracowanie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia menedżerskie
 • wzmocnienie strategii działania firmy Witraż poprzez implementacja harmonogramu ekspansji importu
 • Sposób otrzymywania nowych barwników metalokompleksowych typu 1:2 – szkolenia z kreatywności
 • TechBite – vortal technologiczny
 • TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – treningi biznesowe
 • Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych izolatorów osłonowych w ZPE ZAPEL SA – szkolenia z kreatywności
 • Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu z przeznaczeniem na realizację procesu informatycznego – szkolenia biznesowe
 • Wniosek o dofinansowanie harmonogramu rozwoju importu opracowanego dla ZPPoly w ramach programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka, Działanie 61 Paszport do importu – szkolenia z konfliktów
 • Wspieranie firm i instytucji w zakresie rozliczeń księgowych na nowoczesnej platformie e-usługowej wwwe-rachmistrzpl
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia z komunikacji
 • YourDesktopcom – Webowy model Operacyjny – szkolenia z przywództwa
 • Zaimplementowanie nowoczesnej platformy, do zarządzania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty interpersonalne
 • zakup usług doradczych dla opracowania harmonogramu rozwoju eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice – szkolenia z przywództwa}
 • Comments are closed.