Symulacje menedżerskie – kierunek dr Deja


Gry biznesowe – literatura pomocnicza na kurs:

 • Ćwiczenia Dla Niefinansistów
 • 100-lecie urodzin Kornela Makuszyńskiego
 • Symulacje z zarządzania , mgr D. Czekała
 • Badanie zarządzania wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze merytorycznym) na jakość realizowanych projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Komendy żeglarskie
 • Gry szkoleniowe , dr E. Borecki
 • Ocena biznesowa bieżącej realizacji projektów szkoleniowych indywidualnych, realizowanych w ramach 7 Osi priorytetowej PO IG w kontekście identyfikacji „obszarów krytycznych” mających znaczenie dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych w drugiej połowie okresu wdrażania 7 Osi priorytetowej PO IG
 • Ocena biznesowa szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena biznesowa wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Słubice. Skrót inwentaryzacji krajoznawczej powiatu
 • Świat roślin i świat minerałów
 • Zarys historii turystyki w Polsce. Wyd. II
 • Bieg Niepodległości
 • Czarnoksiężnik z Volkyanu – Tonith Lee (354)
 • Nauki pomocnicze w historii – Józef Szymański (1319)
 • Ryzyko – Ian Fleming (1640)
 • Dziennik 1954 – Leopold Tyrmand (2290)
 • Bunt agentów – Andre Norton (2726)
 • Sennik lunatyka – Lech Galicki (3590)
 • Sto koni do stu brzegów – Kazimierz Kóźniewski (3973)
 • Trzeci poziom – Jack Finney (4878)
 • Deszcz – Michał Prochownik (5393)
 • Zobowiązania – Część ogólna – Zbigniew Radwański (6229)
 • Przybierz swój dom ostrokrzewem – Mary Higgins Clark (7156)
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. E. Chudy
 • Comments are closed.