Spotkania integracyjne – Ósmy Kongres


Ponizszym współpartnerom z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za czas poświęcony na sponsoring i darowizny – podpisano: January Wawrzyniak, Cezar Kaczor, Aleks Sulej i Paweł Henersz

 • Rolnictwo niskoemisyjne – rewolucyjne wyzwanie (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Kwietniowy Kongres Specjalistów sektora usługowego Wyjazdy Biznesowe Wrocław
 • Współczesne oblicza kultury
 • Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu jak również ochronie środowiska
 • Hospicjum polskie i Kościół św. Stanisława w Rzymie
 • VII Studium Przypadku integracyjne Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z cyklu : „Architektura i sztuka kościołów w świetle liturgii”
 • V Zjazd Prawników-Administratywistów pt. Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
 • XI konferencja z wieloetapowego programu „Ciśnienie tętnicze dzieci a także młodzieży”- „Co nowego w badaniach oraz diagnostyce a także leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dzieci jak również młodzieży?”
 • II Międzynarodowa E- Kongres Planarny team building z formalnego harmonogramu PEDAGOGIKA XXI WIEKU – DYLEMATY jak również WYZWANIA
 • V Szkolenie biznesowe ekspertów ,,ROZWÓJ”, w ramach Narodowego Programu Leśnego: ,,Lasy oraz gospodarka leśna w kulturze jak również dziedzictwie narodowym”
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Bioetyczna Diagnostyczno-Szkoleniowa „Medycyna-media-komunikowanie”
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”
 • Kursokonferecja HR team building pod patronatem światowego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Rehabilitation International pt. „Studia nad niepełnosprawnością w krajach członkowskich Unii Europejskiej”
 • Comments are closed.