Symulacje edukacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszcza się tu przedstawione zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja kreatywna – „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym” i „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • gra komunikacyjna : „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji” i „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii”
  • gra biznesowa – „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na przykładzie Rosji” oraz Symulacje Menedżerskie i „Walory krajoznawcze stanu Bolivar (Wenezuela)”
  • zabawa strategiczna – „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej” oraz „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja lingwistyczna – „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na modelu TVN” i „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • symulacja zespołowa : „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” i „Przemoc w filmie”
  • gra strategiczna : „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” oraz „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • symulacja strategiczna : „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego” i „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej”
  • gra lingwistyczna – „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” i „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana”
  • Comments are closed.