Symulacje menedżerskie – wytyczne do egzaminu


Informujemy że na studiach Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne rekomenduje się poniższe zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Nazwiska mieszkańców Gniezna”
  • symulacja strategiczna – „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych” i „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja”
  • gra menedżerska – „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” oraz Nauczycielskie i Gry oraz „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego”
  • symulacja zespołowa : „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” oraz „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego”
  • gra zespołowa : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na studium przypadku pierwszych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)”
  • gra menedżerska – „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w” oraz „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • zabawa kreatywna – „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na danych źródłowych z obserwowanych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)” oraz „Media jako czwarta władza”
  • zabawa lingwistyczna – „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza” i „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny”
  • zabawa biznesowa : „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na przykładzie powiatu poznańskiego” i „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • Comments are closed.