Dofinansowanie na treningi z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” do kolejnego etapu zaakceptowano niżej wymienione aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowej platformy e-rekrutacja – warsztaty HR
 • stworzenie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – warsztaty pracownicze
 • Szkolenia Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi – warsztaty ze stresu
 • e-awaria – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń – treningi zamkniete
 • stworzenie serwisu księgowości cyfrowej dla mikro i małych firm – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – treningi z konfliktów
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie harmonogramu rozwoju importu – szkolenia z zarządzania projektem
 • zoptymalizowanie poziomu importu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia interpersonalne
 • Akademicki Inkubator Innowacyjności – warsztaty z konfliktów
 • modyfikacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez wdrożenie modernizacyjnego projektu NET-S B2B – treningi ze stresu
 • Bezpieczny model Autoryzacji Transakcji elektronicznych Oparty o moduł Zewnętrzne – warsztaty z konfliktów
 • BizIn – zbudowanie kompleksowego programu zarządzania firmą przez Internet – szkolenia pracownicze
 • Budowa Komputerowego programu Monitoringu projektów Radiowych – treningi z przywództwa
 • Dywersyfikacja działalności firmy Pol-Tex Methane Sp z oo w oparciu o innowacyjną technologię do – szkolenia ze stresu
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – warsztaty interpersonalne
 • zdigitalizowana struktura nauki języków obcych – cyfrowa Szkoła Językowa – warsztaty z zarządzania czasem
 • Comments are closed.