Dotacje na szkolenia HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Zachodniopomorski Program Społeczny” do drugiego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • stworzenie internetowej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – szkolenia biznesowe
 • stworzenie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia z asertywności
 • Kursy Sprzedaż – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie oprojektowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – warsztaty miekkie
 • wypracowanie portalu na temat ubezpieczeń – treningi menedżerskie
 • wypracowanie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – treningi miekkie
 • wypracowanie zautomatyzowanej platformy informatycznej do zarządzania procesami przygotowania materiałów multimedialnych do druku offsetowego i cyfrowego – szkolenia interpersonalne
 • progres konkurencyjności firmy poprzez wzmocnienie działalności o rynki zagraniczne – treningi z zarządzania czasem
 • zwiększenie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez sporządzenie testu BIOFERTEST – warsztaty menedżerskie
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – warsztaty zamkniete
 • B2B nową ścieżką dynamizacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – szkolenia z zarządzania czasem
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z wdrożeniem – treningi z zarządzania czasem
 • Budowa procesu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – szkolenia z kreatywności
 • Budowa serwisu społecznościowego usług zdigitalizowanych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu – szkolenia menedżerskie
 • Dywersyfikacja działalności firmy Pol-Tex Methane Sp z oo w oparciu o innowacyjną technologię do – szkolenia biznesowe
 • E-budownictwo i e-architektura – nowe dziedziny e-biznesu powstałe poprzez zaimplementowanie innowacyjnych e-usług – szkolenia menedżerskie
 • e-GCS – zoptymalizowana zdalna koncepcja biznesowych gier symulacyjnych – warsztaty z asertywności
 • Comments are closed.