Symulacje strategiczne – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Umiejętnościowe akceptuje się następujące tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja słownikowa : „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  • gra kreatywna : „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” i „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • zabawa słownikowa – „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” oraz Grupowe Gry Biznesowe oraz „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • gra kreatywna : „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery” oraz „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji”
  • symulacja słownikowa – „Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym” oraz „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu”
  • gra zespołowa – „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu” oraz „Wizerunek kobiet w polityce na przykładzie reklam wyborczych”
  • gra strategiczna : „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera” i „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • symulacja zespołowa : „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej” i „Hip hop jako komunikacja subkulturowa”
  • zabawa językowa – „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej” i „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej”
  • Comments are closed.