Opinie – szkolenia z myślenia strategicznego – Ośrodek Doradztwa

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej aplikacji w programie dofinansowań Norweskiego Grantu Szkoleniowego:

  • A2/U/PODLASKIE-, wdrożenie unikatowej technologii produkcji bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA , GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Akademia przygoda
  • 5/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej usługi w placówce świadczącej usługi okulistyczne, która pozwala na badanie przepływu krwi w naczyniach siatkówki oraz chariokapilarach bez użycia środka kontrastowego, SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. CZESŁAW AUGUSTYN, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje uznany Institute.
  • D6/X/OPOLSKIE-, Modernizacja parku maszyinnowacyjnego firmy Reha-Bed sp. z o.o. w celu wprowadzenia innowacji procesowej wytwarzania produktów oraz wprowadzenia do oferty innowacyjnego produktu., REHA-BED SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Integra Consulting
  • G5/B/MAZOWIECKIE-, Opracowanie i unowocześnienie technologii hartowania próżniowego bimetalicznych taśm narzędziowych w działalności produkcyjnej Fabryki Narzędzi GLOB Sp. z o.o., FABRYKA NARZĘDZI GLOB SA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Skała. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Schenk Institute
  • 1/S/ŚLĄSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi, P.W. „BUDMET” DARIUSZ NOCOŃ, ADAM NOCOŃ, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Training Partners
  • C9/W/PODLASKIE-, Innowacyjny rozwój Spółki METAL-SYSTEM Sp. z o.o. w Myszkowie w oparciu o zakup innowacyjnych maszyn, ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH METAL-SYSTEM , Dla tego wniosku przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Skała. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Avenhansen
  • 9/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja i komercjalizacja innowacji produktowej nowej generacji modyfikatorów smaku wytwarzanych poprzez wykorzystanie innowacji procesowej z zastosowaniem automatycznej linii do komponowania aromatów płynnych i nowoczesnego systemu sterowania linią produkcyjną, AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Mindlab
  • A6/X/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji, WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa „TRANSBUD – WULKAN”, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Skała. Zalecane w agencji ODiTK
  • Comments are closed.