Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr PWC/94 4 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Program debata w czasie konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Wykłady w Częstochowie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Szkoły policealne
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: janowski oraz m. Gliwice

  Upoważnieni beneficjenci to: W.P. Jewellery Co. Ltd., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Poprawy Środowiska „HYDROEKO” Sp. z o.o., REMONDIS Otwock Sp. z o.o., Śląska Telewizja Kablowa Bytom Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „AKADEMICKA”, Adwertaria Sp. z o.o., E-TESTY , GIERYCH STUDIO , KRATKI.PL Marek Bal, T Komp Tomasz Kruszewski, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MARO , WAGI WIELKOPOLSKA Henryk Ossowski, Jolanta Dorota Stefaniak „D.S. Instytut”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.