Dofinansowanie na treningi dla firm


Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Fundusz Pomocowy” do finalnego etapu zaakceptowano następujące projekty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie nowatorskiej e-usługi polegającej na elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Z Motywowania W Częstochowie – warsztaty z asertywności
 • stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie portalu informacyjno-społecznościowego wwwMyZeglarzepl – warsztaty menedżerskie
 • stworzenie serwisu mobilnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia firmowe
 • stworzenie wielojęzykowego portalu elektronicznego wspomagającego zarządzanie firm oferujących przewóz osób oraz ułatwiającego ich komunikację z pasażerami – treningi z zarządzania czasem
 • wzrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE importu-ETAP I – szkolenia handlowe
 • – treningi z zarządzania czasem
 • analiza największego progresywnego portalu aukcyjnego w Polsce – treningi z asertywności
 • weryfikacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B klasy ERP – warsztaty pracownicze
 • badanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – warsztaty miekkie
 • Budowa dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B – szkolenia z przywództwa
 • Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy rejestrów przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych – treningi biznesowe
 • DOKUM – koncepcja do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji procesów – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnej metodyki produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – treningi handlowe
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do importu” – warsztaty menedżerskie
 • Comments are closed.