Subwencje na treningi z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” do formalnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście programy:

 • stworzenie mobilnej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – szkolenia zamkniete
 • Kursy Z Budowania Zespołu – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci systemowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – treningi z asertywności
 • zbudowanie serwisu mobilnego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – treningi z komunikacji
 • wypracowanie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – szkolenia biznesowe
 • wzrost konkurencyjnosci HIGMA SERVICE Spz oo i kontrahentów hurtowych poprzez implementacja nowego procesu informatycznego – szkolenia z zarządzania czasem
 • zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami – szkolenia miekkie
 • Ad-Procurement – nowoczesny projekt zarządzania wydatkami reklamowymi dla Firm za pomocą platformy elektronicznej – warsztaty HR
 • Autonomic AirSync: model Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – treningi z delegowania
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – warsztaty interpersonalne
 • Budowa modernizacyjnego ośrodka doskonalenia techniki jazdy – warsztaty biznesowe
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – treningi z zarządzania projektem
 • Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka – treningi menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych – treningi firmowe
 • elektroniczna koncepcja wymiany danych B2B o klientach usprawniająca procesy biznesowe – szkolenia sprzedażowe
 • Comments are closed.