Gry komunikacyjne – tematy do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe polecamy następujące zagadnienia do zaliczenia:

  • symulacja słownikowa – „Wizerunek kobiet w polityce na przykładzie reklam wyborczych” oraz „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego”
  • zabawa lingwistyczna : „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza”” oraz „Wizerunek kobiet Islamu”
  • symulacja edukacyjna : „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” i Psychodramatyczne Gry oraz „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”
  • symulacja biznesowa : „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora” oraz „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”
  • symulacja słownikowa – „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)” i „Laserowe barwienie metali”
  • symulacja słownikowa : „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” i „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii”
  • gra lingwistyczna – „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” i „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym”
  • zabawa lingwistyczna : „Język środowiskowy wojskowych” i „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • gra edukacyjna : „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” oraz „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • Comments are closed.