Ćwiczenia kreatywne – wytyczne do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne rekomenduje się następujące opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa edukacyjna – „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej” oraz „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych”
  • gra decyzyjna – „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” i „Obserwacja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra menedżerska – „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region” i Gry Menedżerskie oraz „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku”
  • symulacja komunikacyjna – „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa” i „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • symulacja kreatywna – „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879” i „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku”
  • gra komunikacyjna : „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” i „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej”
  • zabawa strategiczna – „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” i „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych”
  • symulacja słownikowa : „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989” oraz „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””
  • symulacja komunikacyjna : „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku” oraz „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • Comments are closed.