Aktualności – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – zaliczenie – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Trenerów Sprzedaży:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym fragmentem zaliczenia winien być temat zamknięte szkolenia z kierowania zmianami

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji klienta
 • Planowanie i zarządzanie projektami z programem ms project
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.
 • Szkolenie Coaching. Szkolenie Zarządzanie w stylu Coachingowym


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA”
 • FUNDACJA PRACOWNICZA PRO – EKO
 • TOWARZYSTWO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „TALENT” W BIAŁYMSTOKU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRACACH MAŁYCH
 • „STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI”
 • GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W BYCZYNIE
 • FUNDACJA „SANCTA FAMILIA” WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • FUNDACJA „RODZICE SZKOLE”
 • „FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS”
 • FUNDACJA PARTNERSTWO JADWIGA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA IM. DR NAUK MED. STANISŁAWA LANGA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO W BRZOZOWIE
 • „FIRST FUNDACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH”
 • Comments are closed.