Granty Europejskie na kursy biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Pomorski Fundusz Strukturalny” do następnego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • wypracowanie internetowej platformy e-rekrutacja – treningi zamkniete
 • zbudowanie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon – szkolenia z przywództwa
 • Treningi Komunikacja W Opolu – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie platformy oraz implementacja e-usługi w postaci bezobsługowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy e-szkolainfo – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – warsztaty z konfliktów
 • zbudowanie serwisu narzędziowego monitorowania programów informatycznych – warsztaty z komunikacji
 • zbudowanie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia zamkniete
 • wzrost konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – treningi z obslugi klienta
 • wzmocnienie udziału eksportu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – treningi z zarządzania czasem
 • „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP” – szkolenia firmowe
 • standaryzacja procesów biznesowych Handlopex SA i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B – treningi z zarządzania czasem
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z uruchomieniem – treningi z obslugi klienta
 • Budowa nowoczesnej linii produkcyjno-technologicznej do produkcji produktów z tworzyw sztucznych z odpadów z tworzyw sztucznych (folia poagralna) – treningi firmowe
 • Budowa nowej odlewni i wdrożenie przyszlościowej procedury produkcji odlewów staliwnych – warsztaty sprzedażowe
 • Doradztwo przygotowujace Przedsiębiorstwo do pozyskania zewnetrznych zródeł finansowania – treningi firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia z asertywności
 • cyfrowa koncepcja Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – szkolenia negocjacyjne
 • Comments are closed.