Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni płaci je firma, a później obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zainicjować właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem groźniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Efekty takiej sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Comments are closed.