Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają pozapłacowe dodatki, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna liczba ludzi bez pracy osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu ludzi, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na poziom bezrobocia. Takie hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a w dalszym ciągu pomimo używania dużej liczby najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały wymieranie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Comments are closed.