Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej liczby dni wypłaca je pracodawca, a potem taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można zacząć należyte działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną groźniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w stresujących warunkach. Rezultaty takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Comments are closed.