Subwencje na treningi HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Pomorski Program Pomocowy” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono niżej wymienione aplikacje:

 • stworzenie cyfrowej platformy wwwserwiseopl umożliwiającej automatyczne wyszukiwanie specjalistów z branży remontowo-budowlanej – szkolenia firmowe
 • wypracowanie internetowej, automatycznej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – treningi z przywództwa
 • SzkoleniaZ Efektywności Personalnej – warsztaty z zarządzania czasem
 • zbudowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na wzrost konkurencyjności firmy TS – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie usługi inteligentnego obrazu świadczonej drogą elektroniczną – treningi z komunikacji
 • progres konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie planu intensyfikacji eksportu – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez opracowanie testu BIOFERTEST – warsztaty z komunikacji
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z delegowania
 • kontrola i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – treningi miekkie
 • Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu i sieci telefonicznej – WiMAX 80216e – szkolenia zamkniete
 • Budowa i uruchomienie inteligentnej wyszukiwarki filmowej – treningi interpersonalne
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – treningi z zarządzania projektem
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – szkolenia zamkniete
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu w Mielcu poprzez zakup nowoczesnych metodyki – treningi z obslugi klienta
 • eKreatorFirmy – stworzenie mobilnego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – treningi z delegowania
 • Comments are closed.