Symulacje menedżerskie – tematy do zaliczenia


Informujemy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne akceptujemy następujące tezy do egzaminu:

  • symulacja decyzyjna : „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” i „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych”
  • symulacja słownikowa – „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych” oraz „Komunikacyjna symboliczna wśród polskich środowisk gejowskich w Londynie po 2004 roku”
  • gra menedżerska : „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • zabawa strategiczna – „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007” i „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim”
  • symulacja lingwistyczna : „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie” i „Terror stalinowski w latach 1929-1941”
  • zabawa językowa : „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” i „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow””
  • zabawa decyzyjna – „Popularyzacja nauki w wywiadach prasowych” oraz „Motyw wampira i wilkołaka w kulturze europejskiej”
  • zabawa słownikowa : „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na przykładzie tabloidów ” oraz „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej”
  • gra kreatywna – „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce” oraz „Ziemskie piekło Oświęcimia”
  • Comments are closed.