Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr GWP/62 6 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Spójności

Program debata podczas warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Lodzi
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja motocykli
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz kluczborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o. , Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. , Stone Wojciech Palusiński, „AZART S.C.- Telekomunikacja” , Internet Solutions Sp. z o.o. , BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, EGOMIX POLSKA SP.Z O.O., Igrol Sp. Z o.o., OZZ Robert Lubański, Pulsynar , WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LIDIA CZAPIEWSKA Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEPR, Zakład Produkcji i Projektowania Wyrobów Elektromechanicznych AWA , Jadwiga Pigłas, Andrzej Zielenda, Spółka Cywilna, Drukarnia „A – Z Color” Andrzej Zecer

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.