Opracowania źródłowe dla absolwentów treningów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na następującym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy klientów realizowanych u nas warsztatów i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe.
Przypominamy jednocześnie, iż opublikowana lista zawiera artykuły wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Państwa gier.

 • Rozwój Postaw Zespołowych w Rosnącej Organizacji, Norbert Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Cernowska
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Leksykon Inżyniera Elektryka
 • Elementy i układy optoelektroniczne /prot.nr2-zamiany/
 • Symulacje decyzyjne – podstawy praktyczne
 • Analiza i synteza układów regulacji z opóżnieniem
 • Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej
 • Elektrownie wodne
 • Człowiek Nauka Technika
 • Maszyny i urządzenia elektryczne.Stosowane na PKP cz.I
 • Konstytucja Logistyki
 • Elektrotechnika z elektroniką
 • Polityka społeczno-ekonomiczna – Zarys teorii
 • Organizacja i zarządzanie
 • Elektrotechnika teoretyczna. Obwody liniowe tom I
 • Vademecum materiałoznawstwa. Metale nieżelazne, tworzywa
 • Montaż elementów elektronicznych na płytkach drukowanych.
 • Rodzice i dzieci
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Uprawa kaktusów
 • Fotochemia Pzegląd
 • Światłowody w telekomunikacji
 • Rocznik statystyczny Ministerstwa Górnictwa i Energetyki za lata 84-86
 • Testowanie i diagnostyka systemów cyfrowych
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I
 • Word Perfcet 5.1
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie.leksykon w 8 językach
 • Arkusz kalkulacyjny Qnattro PRO pierwsze kroki
 • Inżynieria jakości
 • Zrób to w Windows.
 • Paradox. 408str.,23cm.
 • dBaseIV.Ćwicz z nami 126str,24cm
 • Chemia fizyczna cz.II Wyd.IV 419 str., 24 cm
 • Komputer dla opornych Wyd.I 360 str., 25 cm
 • Vademecum Maturzysty – Chemia
 • Zarys ekologii glonów wód włodkich i środowisk lądowych 252 str., 24 cm
 • Praktyka kierowania Jak kierować sobą, innymi i firmą 613 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Filozofia Najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofi dla niefilozofów 528s 18cm
 • SPICE Program analizy nieliniowej układów elektronicznych Wyd 4 272s 23cm
 • Dania Praktyczny przewodnik 148s 20cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Finanse w gospodarce rynkowej Wyd.IV 294 str., 20 cm
 • Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1.Prot. nr 104-zamiany 364s.20cm
 • Aby osiągnąć cel 190 str, 20 cm
 • Zarys historii filozofii 218 str,20 cm
 • Mały słownik stosunków międzynarodowych 304 str, 20 cm
 • Maszyny elektryczne 436 str, 24 cm
 • Technologia podstawowych syntez organicznych T.1 Wyd.II 418 str, 24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 361 str, 20 cm
 • Obrabiarek sterowanych numerycznie.Serwonapędy. 306 str,24 cm
 • Rachunkowość finansowa 419 str, 24 cm
 • Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych 660 str, 24 cm
 • Skróty i skrótowce 288 str, 20 cm
 • Tajemnice przeszłości 176 str, 29 cm
 • Java Script + D-60 599 str, 24 cm
 • Organizacja i architektura systemu komputerowego.Projektowanie systemu a jego wydajność 760s 25cm
 • Giełda wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta 264s 23cm
 • Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielocząsteczkowych 361s 24cm
 • Chemia analityczna cz.2 Chemiczne metody analizy ilościowej 410 str, 24 cm
 • Mechanika ogólna wyd.1 263s 24cm
 • Comments are closed.