Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr ECE/16 8 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Harmonogram debata podczas seminarium zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Weryfikacja efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele NaTreningi Integracyjne
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja tapet
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wieruszowski oraz tarnobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsięb.Produkcyjno-Montażowe „Elektromontaż-Warszawa” S.A., Domy Towarowe Centrum S.A., Drukarnia Narodowa S.A. , SEYKOPol, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Pomatik”, KOLOR SAT Leonard Suski , Autopart S.A., EPS System Robert Lipnicki, INETSERVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią – Spółka Komandytowo-Akcyjna, LIRA Spółka Jawna, Lidia, Radosław, Łukasz Lasota, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE , VOSS AUTOMOTIVE POLSKA , Gmina Miejska Giżycko, NET-ART Paweł Rymarczyk, SiP Consulting Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.