Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr UTG/35 5 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Wyjazdy Team Building
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nowotarski oraz m. Siedlce

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Land Bond Jewelry Co. Ltd., Bank Śląski S.A., Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., Cieślik Tadeusz, P.H.U. „TELE-SAT” Henryka Bałabańska , SPRAY S.A. , Addit , FORMASTER S.A., INFULLMOBILE , Locitech Sp. z o. o., ProLogistica Soft , Tools for Business sp. z o.o., Hurtownia Artykułów Przemysłowych FARMAL Jerzy Włodkowski, Mind The Kids! Sp. z o. o., BS-Business Support

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.