Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr HRR/21 5 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Spójności

Harmonogram debata podczas warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Imprezy Integracyjne
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: głogowski oraz świdwiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „PROGRESS”, Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., Gaz-Elek – Zinka M., „ELSAT 21” S.C. , TELKAT Spółka z o.o. , „ASPERA” Adam Szlendak, BRIX sp. z o.o., FreecoNet Tlenofon S.A., INTENSIV GROUP ŁUKASZ OSMENDA, KURIERO , PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE , Zakład Produkcyjno-Handlowy Mikro-Met Grzegorz Kłosowski, Alba Thyment Sp. z o.o., Teleinvention Sp. z o.o., Pro-Flex

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.